TRANSMISJA NA ŻYWO  

 

TRANSMISJA  Z KOŚCIOŁA
NIEDZIELA
godz. 07.00, 09.00, 11.00

   

KONTO PARAFIALNE  

Numer konta parafialnego: 

76859100070300029783540001

 

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

Święty Jan Berchmans patron ministrantów

Święty Jan Berchmans urodził się 13 marca 1599 roku w Diest (Brabancja flamandzka) w dzisiejszej Belgii. Był on pierwszym z pięciorga dzieci garbarza, Jana. Od dziesiątego roku życia przebywał u rozmaitych duchownych, którzy dbali o jego wykształcenie. Potem (w 1615 roku) kształcił się również u jezuitów w Mechelen (Malines), gdzie też w rok później wstąpił do nowicjatu. W 1618 roku wysłany został do Rzymu na studia filozoficzne. Tuż po ich ukończeniu zapadł na czerwonkę, której nie przetrzymał, będąc ponadto chory na płuca. Zmarł 13 sierpnia 1621 roku. Kanonizował go w 1888 roku papież Leon XIII, podkreślając cechy jego świętości: wierność powołaniu i obowiązkom zakonnym, miłość braterską, serdeczne nabożeństwo do Męki Pańskiej i do Matki Najświętszej.

Ministrant - (od łacińskigo ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim: osoba posługująca wspólnocie przy celebracji mszy oraz przy sprawowaniu innych czynności obrzędowych (pogrzeby, nabożeństwa itp.). Ministranci nie przyjmują święceń, są osobami świeckimi, jednak po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej posługi.
Wyróżnia się kilka posług ministranckich:

 • choralista - stoi najniżej w hierarchii, odpowiedzialny jest za dzwonki i gong;
 • ministrant światła (inaczej lucyferariusz z łac. lux, cis - światło) - opiekuje się świecami, posługuje do nich;
 • ministrant księgi (inaczej librysta z łac. libra- księga) - dba o księgi liturgiczne, przygotowuje je przed celebracją liturgiczną; może posługiwać Celebransowi przy mszale;
 • ministrant ołtarza - jest to najważniejsza funkcja ministrancka, gdyż posługuje on przy naczyniach liturgicznych, niezbędnych do sprawowania eucharystii, jak również podaje wino i wodę i służy do pateny;
 • ministrant krzyża (inaczej krucyferariusz z łac. crux, cis - krzyż) - posługuj do krzyża podczas procesji wejścia i zejścia, oraz w innych momentach, gdy potrzebny jest krzyż;
 • psałterzysta (kantor) - intonuje pieśni i wykonuje psalmy, zazwyczaj jest ministrantem Słowa Bożego posiadającym uzdolnienia muzyczne;
 • Ceremoniarz - najważniejszy ministrant, jego zadaniem jest koordynowanie działań pozostałych ministrantów, jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg liturgii, przeprowadza próby z ministrantami, może być ich kilku w parafii, powinien być zaznajomiony z większością rubryków;
 • animator liturgiczny - wywodzi się z ceremoniarzy, jest niejako ich przewodniczącym, jest osobą po specjalnym kursie
 • lektor - pełni posługę lektoratu w Kościele Katolickim, mając specjalne błogosławieństwo do odczytywania słów Pisma świętego w zgromadzeniu liturgicznym, jako jedyny z całej służby liturgicznej sprawuje urząd kościelny, do którego jest uprzednio wypromowany, najczęściej przez biskupa. Stoi, więc ponad hierarchią ministrancka mimo, iż jest członkiem służby liturgicznej.

O ile powyższe funkcje są stopniami w posłudze ministranckiej wyróżnia się jeszcze funkcje, które sprawować może każdy ministrant niezależnie od stopnia "wtajemniczenia", a są to:

 • turyferariusz - odpowiedzialny jest za kadzielnicę, za jej przygotowania, utrzymanie w czystości, ze względu na trud posługi powinien być to najstarszy ministrant
 • nawikulariusz - służy razem z turyferariuszem - niesie mirrę;
 • ministrant wody - posługuje podczas aspersji;
 • ministrant mitry - podczas mszy sprawowanej przez infułata lub biskupa - trzyma mitrę
 • ministrant pastorału - podczas mszy pod przewodnictwem biskupa trzyma pastorał

 Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej -
<< zobacz >>

Organista: pan Marcin Łaś