TRANSMISJA NA ŻYWO  

 

TRANSMISJA  Z KOŚCIOŁA
NIEDZIELA
godz. 07.00, 09.00, 11.00

   

KONTO PARAFIALNE  

Numer konta parafialnego: 

76859100070300029783540001

 

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   
40-lecie matury to najpierw okazja do wdzięczności za wszystko i za wszystkich, którzy nam towarzyszyli w tamtych latach naszej młodości i naszego dojrzewania – żebyśmy w końcu zdali tzw. egzamin dojrzałości, ale nie tylko tzw., bo przecież był to też okres podejmowania decyzji, jakie zaważyły w jakimś stopniu na reszcie naszego życia. Odruchowo odczuwamy wdzięczność wobec nauczycieli – owszem robili swoje, ale to przecież piękna i dobra rzecz takich ludzi spotykać. Trzeba również pamiętać o rodzicach, którzy z poświęceniem o nas dbali i na pewno byli dumni z tego, że chodzimy do najlepszej szkoły w Dębicy (co?, może nie najlepsza? .

Dziedzice!
Księga Zachariasza zapowiada wylanie Ducha pobożności na wiernych Izraelitów. Jakie będą skutki owego wylania Ducha?:
„Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym” (Za 12,11).

Trzeci maja! Jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych związane jest ze czcią Matki Najświętszej, „Matki naszego narodu”. Jest to o tyle ciekawe że Maryja w swoim ziemskim życiu nie angażowała się w żadne sprawy publiczne. Nie wspierała żadnego stronnictwa (faryzeuszy, saduceuszy czy innych), nie należała do tajnych organizacji bojowych (zeloci) itp.
Biblia to księga objawienia nadprzyrodzonego, jakie Bóg przekazał nam przez Naród Wybrany, a potem przez Jezusa i Jego uczniów. Zaczęła powstawać ok. 3 tys. lat temu i nigdy nie straci aktualności. Jest ona dziełem Ducha Świętego, ale też narodu żydowskiego, który wtedy, gdy stawał się Narodem Wybranym stał kulturowo niezbyt wysoko. Było to naród pasterzy, nie posiadający rozwiniętej kultury, szerokiej znajomości pisma, filozofii i nauki.