TRANSMISJA NA ŻYWO  

 

TRANSMISJA  Z KOŚCIOŁA
NIEDZIELA
godz. 07.00, 09.00, 11.00

   

KONTO PARAFIALNE  

Numer konta parafialnego: 

76859100070300029783540001

 

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

„Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”

To pamiętne słowa ojca św. Jana Pawła II i hasło jego drugiej papieskiej podróży do kraju w 1983 roku.

Kościół jest katolicki, powszechny, a ojczyzna jest partykularna, cząstkowa, bo ojczyzn jest wiele. Każdy ma swoją, nie każdy tę samą. Można by więc twierdzić, że chrześcijanin nie powinien się przejmować ojczyzną ziemską, skoro dołączył się do jedynej, największej ojczyzny niebieskiej. A jednak ta ziemska nadal pozostaje ważna. Jest ona częścią stworzenia i częścią planu Boskiego, który przez ziemskie losy prowadzi nas do wiecznego domu Ojca. Od razu powiedzmy sobie jasno, co jest w naszym życiu najważniejsze. Pamiętamy nieco dziwne słowa Jezusa: „Kto nie ma w nienawiści ojca i matki… nie jest mnie godzien”. Wiemy, że nie wolno nikogo nienawidzić, a szczególnie tych, wobec których obowiązuje czwarte przykazanie Boskie. Nie możemy ludzkiej woli stawiać ponad Boską. Rodzice najczęściej pośredniczą między nami a Bogiem w przekazywaniu wiary, ale gdyby im się zdarzyło, że swoim słowem czy postępowaniem próbują swoje dzieci oddalić od Boga, nie należy im okazywać posłuszeństwa. Trzeba ich nadal kochać, ale miłością bez posłuszeństwa, którą Ewangelia nazwała nienawiścią.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” 
Tak powiedział Jezus do Apostołów, choć w rzeczywistości misje zaczęły się wcześniej. Biblia mówi, że w raju przed grzechem pierworodnym pierwsi ludzie rozmawiali z Bogiem twarzą w twarz, ale grzech zakończył takie relacje i swoim dzieciom Adam i Ewa musieli sami o Stwórcy odpowiadać. To już były misje – dzielenie się swoją wiarą z innymi. Pan Bóg objawiał się w historii ludzkości, ale rzadko i tylko wybranym osobom. Najczęściej wiara była przekazywana poprzez świadectwo i nauczanie wierzących. A to jest właśnie działalność misyjna. 

W Księdze Mądrości spotykamy domorosłych szatanów, którzy chcieliby sprawdzać Bożą moc:
„Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony".
Pamiętamy, jak szatan „kusił Pana Boga”, żeby doświadczył Hioba – Pan Bóg niby posłuchał szatana, ale przecież szatan był zwykłym narzędziem, Bóg dał Hiobowi możliwość okazania swojej wierności i pokazania innym, że wiara w Boga nie musi być szybko nagradzana tu na ziemi. Historia Hioba przeniosła wiarę na wyższy poziom.

Dziś niedziela środków społecznego przekazu. To trudny temat i nie da się tak prosto wszystkiego załatwić, a dzięki temu to dobra okazja, żeby pomyśleć, pokombinować, poszukać dobrych rozwiązań, wyzbyć się złych nawyków, zwiększyć korzyści i zminimalizować straty. Czasem jak się mówi o środkach społecznego przekazu, to od razu, że to największe zło, kłamstwo, głupota i zbrodnia. Powoli. Już Pan Jezus głosił kazanie na górze, a innym razem z łodzi – jedno i drugie to rodzaj mediów ułatwiających kontakt z większą liczbą słuchaczy. W dawnych kościołach ambony były tak sprytnie budowane, żeby kazanie mogli słyszeć wszyscy zgromadzeni nawet w dużym kościele. Potem przyszła elektryka i elektronika, pierwszym papieżem, który korzystał z radia, był Pius XI (1922-1939), ten, który też potępił antyreligijny charakter komunizmu oraz ideologię hitleryzmu, który również przeniósł do Castel Gandolfo obserwatorium astronomiczne, a w Watykanie kazał założyć sanitariaty i centralne ogrzewanie. No i zawarł konkordat z Polską (1925). To wszystko i wiele innych rzeczy można się dowiedzieć z Internetu, więc i on nie jest taki zły.