TRANSMISJA NA ŻYWO  

 

TRANSMISJA  Z KOŚCIOŁA
NIEDZIELA
godz. 07.00, 09.00, 11.00

   

KONTO PARAFIALNE  

Numer konta parafialnego: 

76859100070300029783540001

 

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

(Flm 7-20)

Stary Paweł. Ocenia się, że miał on wtedy 55-60 lat, a sam list do Filemona jest jednym z niewielu źródeł, które pozwalają ocenić wiek Apostoła. Ale ten „stary Paweł” może oznaczać jeszcze coś innego – to, że choć jest uczniem Jezusa gotowym wszystko Mu poświęcić, to przecież jest też człowiekiem, przeżywa przyjaźń, przywiązanie, obawę i inne uczucia. Więź z Chrystusem nie umniejsza jego człowieczeństwa, ale przeciwnie – podnosi je i doskonali.

Paweł przejmuje się własnym wiekiem i losem – wspomina starość i uwięzienie. Jest świadom tego, że wiele zawdzięcza innym, jak i tego, że inni mają pewne zobowiązania wobec niego. Zwraca się do przyjaciół, do ludzi, których ceni tak, jak siebie samego. List napisał św. Paweł, sławny apostoł, ale gdyby podobny list napisał Filemon albo Onezym, byłby bardzo podobny – z tym samym szacunkiem, życzliwością, wyrozumieniem i oczekiwaniem najlepszego odzewu. Tak się dzieje wśród bliskich ludzi, wśród przyjaciół.

„Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”

To pamiętne słowa ojca św. Jana Pawła II i hasło jego drugiej papieskiej podróży do kraju w 1983 roku.

Kościół jest katolicki, powszechny, a ojczyzna jest partykularna, cząstkowa, bo ojczyzn jest wiele. Każdy ma swoją, nie każdy tę samą. Można by więc twierdzić, że chrześcijanin nie powinien się przejmować ojczyzną ziemską, skoro dołączył się do jedynej, największej ojczyzny niebieskiej. A jednak ta ziemska nadal pozostaje ważna. Jest ona częścią stworzenia i częścią planu Boskiego, który przez ziemskie losy prowadzi nas do wiecznego domu Ojca. Od razu powiedzmy sobie jasno, co jest w naszym życiu najważniejsze. Pamiętamy nieco dziwne słowa Jezusa: „Kto nie ma w nienawiści ojca i matki… nie jest mnie godzien”. Wiemy, że nie wolno nikogo nienawidzić, a szczególnie tych, wobec których obowiązuje czwarte przykazanie Boskie. Nie możemy ludzkiej woli stawiać ponad Boską. Rodzice najczęściej pośredniczą między nami a Bogiem w przekazywaniu wiary, ale gdyby im się zdarzyło, że swoim słowem czy postępowaniem próbują swoje dzieci oddalić od Boga, nie należy im okazywać posłuszeństwa. Trzeba ich nadal kochać, ale miłością bez posłuszeństwa, którą Ewangelia nazwała nienawiścią.

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” 
Tak powiedział Jezus do Apostołów, choć w rzeczywistości misje zaczęły się wcześniej. Biblia mówi, że w raju przed grzechem pierworodnym pierwsi ludzie rozmawiali z Bogiem twarzą w twarz, ale grzech zakończył takie relacje i swoim dzieciom Adam i Ewa musieli sami o Stwórcy odpowiadać. To już były misje – dzielenie się swoją wiarą z innymi. Pan Bóg objawiał się w historii ludzkości, ale rzadko i tylko wybranym osobom. Najczęściej wiara była przekazywana poprzez świadectwo i nauczanie wierzących. A to jest właśnie działalność misyjna. 

W Księdze Mądrości spotykamy domorosłych szatanów, którzy chcieliby sprawdzać Bożą moc:
„Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony".
Pamiętamy, jak szatan „kusił Pana Boga”, żeby doświadczył Hioba – Pan Bóg niby posłuchał szatana, ale przecież szatan był zwykłym narzędziem, Bóg dał Hiobowi możliwość okazania swojej wierności i pokazania innym, że wiara w Boga nie musi być szybko nagradzana tu na ziemi. Historia Hioba przeniosła wiarę na wyższy poziom.