UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA - 22.11.2020

   

LOKALIZACJA

   

TRANSMISJA NA ŻYWO  

 

TRANSMISJA  Z KOŚCIOŁA
NIEDZIELA
godz. 07.00, 09.00, 11.00

   

KONTO PARAFIALNE  

Numer konta parafialnego: 

76859100070300029783540001

 

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   
Przemysław Bukowski SCJ
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Miłosierdzie jako odpowiedź człowieka na zło.
W oparciu o teksty kazań ks. dr. hab. Zbigniewa Wolaka, prof. UPJPII


Wprowadzenie
Przedmiotem zainteresowań naukowych Zbigniewa Wolaka są przede wszystkim zagadnienia związane z logiką i jej zastosowaniami w filozofii i teologii. Wśród nich wyróżniają się metodologia nauk humanistycznych oraz przyrodniczych, a także problemy parafrazy i analizy logicznej. Jako kapłan diecezji tarnowskiej jest on także aktywnym duszpasterzem, czego dowodem są m.in. publikowane w internecie kazania.

Urodzony w 1957 r. w Dębicy, w 1982 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne (WSD) w Tarnowie.
Przez 11 lat pracował na kilku parafiach i w tym czasie odbywał studia filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, ukończone doktoratem w 1993 r.
Od tego roku wykłada filozofię i logikę na Wydziale Teologicznym w Tarnowie (w tym również w tarnowskim WSD) i na innych uczelniach teologicznych i świeckich.
Udziela się również w duszpasterstwie.
Po habilitacji w 2006 r. został zatrudniony na Wydziale Filozoficznym PAT. Promotorem jego pracy magisterskiej i doktorskiej oraz jednym z recenzentów pracy habilitacyjnej był ks. prof. Michał Heller.

Począwszy od marca 2008r. ks. dr hab. Zbigniew Wolak, współpracuje z naszym serwisem internetowym. Publikujemy nadesłane przez księdza Zbigniewa teksty.

Zachęcam do lektury. Naprawdę warto przeczytać.

Janusz Kwapniewski

   
cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online