Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - FOTO

  

 

   

LOKALIZACJA

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, pierwszy dokument Episkopatu w całości poświęcony patriotyzmowi, pierwszy Dzień Ubogich – wymienił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, mówiąc o nowych inicjatywach, które pojawiły się w Kościele w 2017 roku.

Przewodniczący Episkopatu Polski pozytywnie ocenił mijający rok. „Myślę, że ten rok był dobry, jeśli chodzi o życie Kościoła, ponieważ pojawiło się w nim wiele cennych inicjatyw, które budzą nadzieję na przyszłość” – powiedział abp Stanisław Gądecki. Wśród ważnych wydarzeń wymienił m.in. obchodzony 30 kwietnia Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. „Zwrócono w ten sposób uwagę na podstawę naszej wiary, na Biblię. W porządku wiary wszystko powinno się zaczynać od Pisma Świętego. Jeden jest tylko Bóg, a poznajemy Go nie skądinąd, ale z Pisma świętego. Cokolwiek więc ono głosi, w to powinniśmy wierzyć, i cokolwiek uczy, to przyjąć. Mamy tak wierzyć w Ojca, jak On chce, aby weń wierzono, i tak wysławiać Syna, jak Ojciec chce, aby Go sławiono, i tak przyjąć Ducha Świętego, jak On chce, aby był dany.

Drodzy Bracia i Siostry!

W czytaniach na dzisiejsze Święto Świętej Rodziny św. Paweł Apostoł wymienia wiele cnót, ale podkreśla, że najważniejsze jest, aby realizować je z miłością, „która jest więzią doskonałości”. Dzisiaj chcemy, aby ta zasada wybrzmiała z całą mocą i aby odnosiła się ona do wszystkich: do dzieci zdrowych i do niepełnosprawnych, do osób starszych i do chorych. Wszyscy oni zawsze powinni mieć miejsce w naszych rodzinach.

Każde dziecko potrzebuje miłości. Dziecko poczęte, choć rozwija się w łonie matki, nie jest własnością rodziców – jest powierzone ich trosce przez Boga. Niepełnosprawność czy choroba zawsze pozostaje tajemnicą, z którą zmaga się nasz umysł i nasza wiara. Człowiek jednak nie ma prawa do decydowania o kresie życia na żadnym jego etapie, gdyż Panem życia i śmierci jest tylko Bóg!

Ustanowienie 1 stycznia jako Światowego Dnia Pokoju było jedną z wielu a zarazem najtrwalszą inicjatywą pokojową papieża Pawła VI. Została podjęta w 1968 r., w bardzo trudnym okresie dla Kościoła i całego świata. I chociaż jest formalnie wydarzeniem wewnątrzkatolickim, to jednak cieszy się dużym zainteresowaniem także w środowiskach niekatolickich i niechrześcijańskich, a nawet niereligijnych.

Od 1968 r. Kościół katolicki wita kolejny rok 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju – ogłaszane jest wówczas okolicznościowe orędzie, jakie z tej okazji przygotowuje wcześniej papież.

Miłośnicy gór mogą spędzić sylwestrową noc na Jaworzynie Krynickiej w Beskidzie Sądeckim. Nowy Rok zostanie przywitany po Mszy św. Eucharystia rozpocznie się o 22.30 przy ołtarzu polowym obok schroniska, pod szczytem Jaworzyny.

To będzie już trzydzieste Spotkanie Ludzi Gór. Błogosławieństwo pielgrzymów i wyjście z kościoła zdrojowego rozpocznie się o godzinie 19.00.

Uczestników poprowadzi doświadczony turysta PTTK. Wejście na  Jaworzynę  Krynicką odbędzie  się  jedną  trasą – szlakiem  zielonym prowadzącym  z  Krynicy -Zdroju  przez  Przełęcz  Krzyżową  do  Czarnego  Potoku,  a  dalej drogą dojazdową do Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK.

Biskup Andrzej Jeż erygował Kapitułę Kolegiacką w Mielcu i powołał do niej 36 kapłanów.
Biskup Andrzej Jeż dekret erygujący Kapitułę Kolegiacką pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu podpisał 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia. Życie religijne Mielca od kilku stuleci było skoncentrowane przy kościele pw. św. Mateusza. Pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1373-1374. W 1526 roku na prośbę Stanisława Mieleckiego biskup krakowski Piotr Tomicki erygował prepozyturę w Mielcu. Ważną rolę w życiu miasta odgrywała niegdyś grupa mansjonarzy, której przewodził prepozyt.

Mija kolejny rok. Tradycyjnie, spotkamy się na nabożeństwie dziękczynno-błagalnym w kościele w niedzielę o godz. 15.00. Uczestnicząc we Mszy św. i adoracji, śpiewając psalmy i hymn "Ciebie Boga wysławiamy", zaniesiemy do Boga nasze dziękczynienie i uwielbienie za wszystko, co otrzymaliśmy z Jego woli, w minionym roku. Za wszystko, co dobre i radosne, a także za chwile trudne i doświadczenia. I słowami "Suplikacji" przeprosimy za swoje grzechy i zaniedbania.
Kończący się 2017 rok przyniósł wiele wydarzeń. Każdy z nas mógłby pewnie wskazać te, które jego zdaniem były najważniejsze. Być może znalazły się wśród nich narodziny albo śmierć naszych bliskich, znajomych czy przyjaciół, a może powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie. Może były to pierwsze lekcje w szkole albo zajęcia na studiach, zdana matura lub ukończenie studiów. Być może poznaliśmy ciekawych ludzi, pojawiła się pierwsza miłość, zaręczyny albo zawarcie sakramentu małżeństwa czy też świętowanie kolejnej rocznicy ślubu.

Kolędnicy misyjni rozpoczęli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w diecezji tarnowskiej zbiórkę ofiar na projekty realizowane przez polskich księży misjonarzy. Również w naszej parafii na Mszy św. o godz. 11.00 miało miejsce rozesłanie kolędników misyjnych.

Ofiary które uda się zebrać Kolędnikom Misyjnym zostaną przeznaczone na projekty związane z pracą misjonarzy wśród dzieci z Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Misjonarze przesłali prośby m.in. o dofinansowanie w prowadzeniu szpitala w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej oraz szkoły dla dzieci głuchoniemych i niepełnosprawnych w Bertoua w Kamerunie. Proszą też o wsparcie w dożywianiu dzieci i budowie studni, kaplic oraz ośrodka zdrowia.
/artykuł zawiera zdjęcia ... /

Po Świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, zwaną popularnie „kolędą”. Odwiedziny kapłana mają charakter typowo religijny. Jest to okazja do rozmowy na temat życia religijnego, spraw duszpasterskich, czy też podzielenia się z duszpasterzem troskami i radościami codzienności. Kapłan przychodzi, aby modlić się z rodziną i udzielić błogosławieństwa. Spotkanie to powinno zgromadzić możliwie całą rodzinę. Na wizytę duszpasterską należy przygotować stół przykryty obrusem, krzyż, świece, kropidło i wodę święconą.

Porządek wizyty duszpasterskiej:

  • Środa 27.12 od 9.00 Błonie od P. Edwarda Bachary do P. Stanisława Marszałka
  • Czwartek 28.12 od 9.00 Błonie od P. Jelonek do P. Zofii Solak
  • Piątek 29.12 od 9.00 Zatorze od P. Kurleto do P. Solak
  • Sobota 30.12 od 9.00 Zatorze od P. Ewy Markowicz do P. Romańskich

Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co "wieniec" i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego greckie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego" głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.

Drodzy Siostry i Bracia. Przeżywamy radosny czas przyjścia na świat Syna Bożego. W dniu dzisiejszym czcimy św. Szczepana, którego męczeństwo przedstawił św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, stanowiących pierwszy opis historii tworzącego się Kościoła.

Święty Łukasz jest szczególnym patronem historyków, gdyż także Ewangelia jego autorstwa osadza mocno historię zbawienia w ramach konkretnych wydarzeń dziejów świata. Wczoraj podczas pasterki czytaliśmy opis Bożego Narodzenia, w którym św. Łukasz dokładnie wskazał miejsca, określił czasy i panujących wówczas władców. Jeśli ktoś by myślał, że Stwórca stroni od czegoś tak zwyczajnego jak ludzka historia, to w tym opisie widzi Boga, który wybiera konkretny czas, miejsce i osoby, aby zamieszkać pośród ludzi. Chrześcijaństwo nie jest żadnym mitem ani ideologią, gdyż u jego początku leży wydarzenie życia Chrystusa jako fakt historyczny.

   
cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online