Zapraszamy w Piątek 28.09.2018 przy figurze NSPJ i MB Wsp. Wiernych na Zatorzu

   

LOKALIZACJA

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 11.00 uczniowie naszej szkoły podstawowej przedstawili program artystyczny z okazji 12. rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Jest to dzień szczególny dla wszystkich, którzy kochali papieża Jana Pawła II. Dokładnie 12 lat temu o godzinie 21:37 arcybiskup Leonardo Sandri powiedział: "Nasz Ojciec Święty powrócił do Domu Ojca". Jan Paweł II mimo postępującej choroby, wykonywał obowiązki papieskie do ostatnich dni.

Jan Paweł II zostawił ogromne dziedzictwo, które Polska powinna wykorzystać – mówi o tym kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, wspominając świętego Papieża Polaka. 2 kwietnia mija 12. rocznica śmierci Jana Pawła II.

Kard. Zenon Grocholewski, mówiąc o św. Janie Pawle II, z którym wiele lat współpracował, zwraca uwagę na jego ducha modlitwy i otwartości na ludzi. Podkreśla, że Jan Paweł II zawsze był sobą i nigdy nikogo nie obraził. Całą rozmowę z emerytowanym prefektem Kongregacji Edukacji Katolickiej będzie można obejrzeć w TVP Polonia w piątek 31 marca o godz. 22.25.

W najbliższy piątek (07.04.2017r.) po Mszy św. o godzinie 18.00 odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii, która powoli staje się w Bogumiłowicach tradycją. To już kolejny rok z rzędu, kiedy to tydzień przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, podążamy ulicami naszej parafii odprawiając Drogę Krzyżową. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  przypomina nam drogę, którą Jezusa przebył z miejsca ogłoszenia  wyroku na miejsce jego wykonania - na Golgotę.

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa dewiza: „być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, chcemy jeszcze bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w Liście Misericordia et misera ogłoszonym na zakończenie Roku Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy doświadczyliśmy Bożego miłosierdzia i podkreśla, że teraz: „Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia”. Każdy jest umiłowany przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie w sercu, pamięci i działaniu.

Drodzy Diecezjanie!

Czynne przeżywanie Wielkiego Postu wyraża się m.in. w pełnieniu uczynków pokutnych i miłosierdzia. Jednym z nich jest jałmużna, której wartość nie leży w ilości darowanych dóbr lecz w dyspozycji serca, które nie licząc na uznanie i poklask, wspomaga dyskretnie biednych i potrzebujących. Formą jałmużny wielkopostnej może być również przekazanie 1 % podatku na rzecz dzieł charytatywnych Kościoła. Od wielu już lat dzieła te pełni nasza diecezjalna Caritas, angażując w nie swoich pracowników oraz ponad sześć tysięcy wolontariuszy z Parafialnych Oddziałów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

31 marca przypada 27. rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Pasterza Diecezji Tarnowskiej w latach 1962 -1990.

Jerzy Ablewicz urodził się 1 listopada 1919 w Krośnie. Do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w rodzinnym mieście. 5 marca 1943 przyjął w Przemyślu święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako duszpasterz w parafiach, m.in. był wikariuszem we wsi Trzcieniec, a w latach 1945–1946 administratorem parafii w Pnikucie. Studia specjalistyczne odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu pełnił funkcję wicerektora i wykładowcy.

Wielki Post to czas pokuty. Spowiedź wielkopostna ma szczególny charakter, gdyż przygotowuje nas do przyjęcia komunii św. wielkanocnej. Przed zbliżającymi się świętami większość wiernych przypomina sobie o obowiązku spowiedzi, która jest najważniejszą w ciągu roku.
Spowiedź wielkopostna w naszej parafii będzie w sobotę 1 kwietnia 2017r., od godz. 15.00 do 18.00.

Starosta tarnowski Roman Łucarz i etatowy członek zarządu powiatu Jacek Hudyma uhonorowali osoby zasłużone w działalności patriotycznej i obywatelskiej na rzecz społeczności powiatu, medalami honorowymi „In Servitio Deo et Patriae” – „W służbie Bogu i Ojczyźnie”. To nowe wyróżnienie otrzymali: Maria Witkowska, płk. Zbigniew Radoń, Adam Ryba oraz ś.p. Wiesław Kutek. Ten ostatni medal starosta przekazał na ręce żony wyróżnionego – Marii Kutek.

Na stronie www.diecezja.tarnow.pl utworzona została specjalna zakładka „V Synod”, gdzie umieszczane są wszystkie informacje na temat synodu, które pojawiają się na stronie Diecezji Tarnowskiej. Działa ona pod adresem http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/itemlist/category/203-synod

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej nazywana świętem Zwiastowania N.M.P. obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

   
cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online