104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

   

LOKALIZACJA

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

Mija kolejny rok. Tradycyjnie, spotkamy się na nabożeństwie dziękczynno-błagalnym w kościele w niedzielę o godz. 15.00. Uczestnicząc we Mszy św. i adoracji, śpiewając psalmy i hymn "Ciebie Boga wysławiamy", zaniesiemy do Boga nasze dziękczynienie i uwielbienie za wszystko, co otrzymaliśmy z Jego woli, w minionym roku. Za wszystko, co dobre i radosne, a także za chwile trudne i doświadczenia. I słowami "Suplikacji" przeprosimy za swoje grzechy i zaniedbania.
Kończący się 2017 rok przyniósł wiele wydarzeń. Każdy z nas mógłby pewnie wskazać te, które jego zdaniem były najważniejsze. Być może znalazły się wśród nich narodziny albo śmierć naszych bliskich, znajomych czy przyjaciół, a może powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie. Może były to pierwsze lekcje w szkole albo zajęcia na studiach, zdana matura lub ukończenie studiów. Być może poznaliśmy ciekawych ludzi, pojawiła się pierwsza miłość, zaręczyny albo zawarcie sakramentu małżeństwa czy też świętowanie kolejnej rocznicy ślubu.

Kolędnicy misyjni rozpoczęli w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w diecezji tarnowskiej zbiórkę ofiar na projekty realizowane przez polskich księży misjonarzy. Również w naszej parafii na Mszy św. o godz. 11.00 miało miejsce rozesłanie kolędników misyjnych.

Ofiary które uda się zebrać Kolędnikom Misyjnym zostaną przeznaczone na projekty związane z pracą misjonarzy wśród dzieci z Czadu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Republiki Konga, Brazylii, Boliwii oraz Syrii i Libanu w ramach funduszu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Misjonarze przesłali prośby m.in. o dofinansowanie w prowadzeniu szpitala w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej oraz szkoły dla dzieci głuchoniemych i niepełnosprawnych w Bertoua w Kamerunie. Proszą też o wsparcie w dożywianiu dzieci i budowie studni, kaplic oraz ośrodka zdrowia.
/artykuł zawiera zdjęcia ... /

Po Świętach Bożego Narodzenia rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, zwaną popularnie „kolędą”. Odwiedziny kapłana mają charakter typowo religijny. Jest to okazja do rozmowy na temat życia religijnego, spraw duszpasterskich, czy też podzielenia się z duszpasterzem troskami i radościami codzienności. Kapłan przychodzi, aby modlić się z rodziną i udzielić błogosławieństwa. Spotkanie to powinno zgromadzić możliwie całą rodzinę. Na wizytę duszpasterską należy przygotować stół przykryty obrusem, krzyż, świece, kropidło i wodę święconą.

Porządek wizyty duszpasterskiej:

  • Środa 27.12 od 9.00 Błonie od P. Edwarda Bachary do P. Stanisława Marszałka
  • Czwartek 28.12 od 9.00 Błonie od P. Jelonek do P. Zofii Solak
  • Piątek 29.12 od 9.00 Zatorze od P. Kurleto do P. Solak
  • Sobota 30.12 od 9.00 Zatorze od P. Ewy Markowicz do P. Romańskich

Greckie imię Stephanos znaczy tyle, co "wieniec" i jest tłumaczone na język polski jako Stefan lub Szczepan. Nie wiemy, ani kiedy, ani gdzie św. Szczepan się urodził. Jego greckie imię wskazywałoby na to, że był nawróconym hellenistą - Żydem z diaspory, zhellenizowanym, czyli posługującym się na co dzień językiem greckim. Nie są nam znane szczegóły jego wcześniejszego życia. Jego dzieje rozpoczynają się od czasu wybrania go na diakona Kościoła. Apostołowie w odpowiedzi na propozycję św. Piotra wybrali siedmiu diakonów dla posługi ubogim, aby w ten sposób odciążyć uczniów Chrystusa oraz dać im więcej czasu na głoszenie Ewangelii. W gronie tych siedmiu znalazł się Szczepan. Nie ograniczył się on jednak wyłącznie do posługi ubogim. Według Dziejów Apostolskich, "pełen łaski i mocy Ducha Świętego" głosił Ewangelię z mądrością, której nikt nie mógł się przeciwstawić.

Drodzy Siostry i Bracia. Przeżywamy radosny czas przyjścia na świat Syna Bożego. W dniu dzisiejszym czcimy św. Szczepana, którego męczeństwo przedstawił św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, stanowiących pierwszy opis historii tworzącego się Kościoła.

Święty Łukasz jest szczególnym patronem historyków, gdyż także Ewangelia jego autorstwa osadza mocno historię zbawienia w ramach konkretnych wydarzeń dziejów świata. Wczoraj podczas pasterki czytaliśmy opis Bożego Narodzenia, w którym św. Łukasz dokładnie wskazał miejsca, określił czasy i panujących wówczas władców. Jeśli ktoś by myślał, że Stwórca stroni od czegoś tak zwyczajnego jak ludzka historia, to w tym opisie widzi Boga, który wybiera konkretny czas, miejsce i osoby, aby zamieszkać pośród ludzi. Chrześcijaństwo nie jest żadnym mitem ani ideologią, gdyż u jego początku leży wydarzenie życia Chrystusa jako fakt historyczny.

 „Słowo było na świecie, przez Nie stał się
świat, a jednak świat Go nie poznał.
A wszystkim, którzy je przyjęli dało moc
stania się dziećmi Bożymi”(J.1.9-12)

W tamtą noc Bożego Narodzenia też wszyscy żyli swoimi sprawami, był spis ludności, każdy szukał miejsca by przenocować. A Bóg zapragnął przyjścia właśnie w takim czasie, by być przyjętym. „Przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”.

Wigilia Bożego Narodzenia w tradycji polskiej posiada wyjątkowe znaczenie. Kościół z jednej strony zachęca do zachowania dawnych obyczajów ludowych związanych z tym wieczorem, z drugiej zaś strony usilnie zachęca o nieustanne pogłębianie jego religijnego wymiaru.
   24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, wspominamy Adama i Ewę. Tego dnia ubieramy choinkę, która przypomina nam rajskie drzewo życia. Symbolizuje także krzyż, na którym Chrystus odkupił ludzkość.

ŻYCZENIA DELEGATA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI Ds. DUSZPASTERSTWA EMIGRACJI POLSKIEJ BISKUPA WIESŁAWA LECHOWICZA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – 2017

            „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” /J 1,4-5/

Kochani Bracia i Siostry

W imieniu własnym i wszystkich biskupów Kościoła w Polsce serdecznie Was pozdrawiam i zapewniam o modlitewnej więzi nie tylko podczas świątecznych dni. Cieszę się, że jesteście obecni wokół Dzieciątka Jezus, do którego przybyliście drogami wiary i nadziei, podobnie jak niegdyś pasterze betlejemscy i trzej mędrcy z dalekiego Wschodu. Pragnę Wam życzyć, byście spoglądając oczami wiary na narodzonego z Maryi Syna Bożego i doświadczając Jego bliskości odkryli, że to Dziecię jest niegasnącą Światłością!

   
cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online