ADWENT 2018

   

LOKALIZACJA

   

LITURGIA SŁOWA BOŻEGO  

   

BIBLIA MP3  

   

Warto przeczytać  

AUTOR
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak
>> czytaj więcej... <<

Rozważania publikowane
na naszej stronie
=>> ZOBACZ <<=

   

Felietony /archiwum/  

>> czytaj więcej... <<

Śp Ks. Proboszcz
mgr Wiesław Jemioło
/autor/

   

MÓL KSIĄŻKOWY POLECA  

ARCHIWUM

/ŚP. Wiesław Kutek/
Kto czyta - żyje wielokrotnie
Kto zaś z książkami
obcować nie chce -
na jeden żywot jest skazany

   

MISJE W KAZACHSTANIE  

NASZ RODAK NA MISJACH
W KAZACHSTANIE


Ks. mgr Piotr Kluza

 

   

Ciekawe Linki  

   

21 kwietnia br. (sobota) w Tarnowie odbędzie się uroczyste otwarcie V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Prace przygotowawcze do tego wydarzenia trwały już od grudnia 2016 r. i były koordynowane przez bp. Leszka Leszkiewicza.

Dlaczego Synod?

Synod ma być przede wszystkim okazją do ożywienia wiary w Boga dla mieszkańców Diecezji Tarnowskiej. Będzie on także okresem dyskusji, rozważań, podejmowania nowych propozycji,  które pomogą budować coraz bardziej nasz diecezjalny Kościół na wzór Chrystusa. Zgodnie z zamysłem Biskupa Diecezjalnego, V Synod ma trwać 3 lata. Wśród wielu różnorodnych zagadnień jakie będą podejmowane, nie zabraknie tematyki rodziny, parafii oraz ewangelizacji, bowiem każdy z tych trzech lat będzie koncentrować się wokół jednego z tych zagadnień.

Harmonogram prac poszczególnych dwunastu Komisji Synodalnych będzie ustalony w przyszłym miesiącu i na bieżąco aktualizowany. W parafiach diecezji już powstały Parafialne Zespoły Synodalne – każdy Zespół liczy kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Będą one spotkać się raz w miesiącu, aby rozmawiać na temat wiary i tego czym żyją, aby wspólnie szukać najlepszych rozwiązań dla Kościoła, wspólnot parafialnych i rodzin. Będą także wspólnie modlić się i zgłaszać swoje propozycje Biskupowi Diecezjalnemu.

 Charakter Inauguracji w dniu 21 kwietnia 2018 r.

W tym kontekście dzień 21 kwietnia jest bardzo ważny. To przede wszystkim najbardziej uroczysta Pierwsza Sesja Plenarna. Mają się na niej zebrać wszyscy członkowie Synodu (ok. 500 osób) oraz wierni z diecezji. Sesja ta będzie mieć przede wszystkim charakter modlitewny i będzie okazją do tego, aby członkowie V Synodu złożyli przed Biskupem wyznanie wiary i przysięgę wierności nauczaniu Kościoła. Będzie to zatem pierwszy wspólny krok ku odnowieniu naszego tarnowskiego Kościoła, który w świecie pragnie jaśnieć blaskiem Zmartwychwstałego Chrystusa.

Opis całej celebracji 

Inauguracja rozpocznie się o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie (adres: Al. Matki Bożej Fatimskiej 39). We wszystkich parafiach mają wówczas rozdzwonić się dzwony, aby dać znak wiernym, że dzieje się coś ważnego i by zachęcić tych, którzy nie zdołają przyjechać do Tarnowa do duchowej łączności i modlitwy w intencji dobrych owoców V Synodu.

Przewiduje się trzy momenty celebracji:

Modlitwa stacyjna w kościele Matki Bożej Fatimskiej (ok. 30 min.)

Biskup Andrzej Jeż pozdrowi i powita zgromadzonych. Potem nastąpi proklamacja czytania biblijnego i śpiew psalmu, jako wprowadzenie do rozważania, które wygłosi bp Leszek Leszkiewicz (Przewodniczący Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej). Następnie diakon wystawi Najświętszy Sakrament, a po chwili modlitwy w ciszy bp Andrzej Jeż odmówi specjalnie przygotowaną modlitwę w intencji V Synodu.

Po błogosławieństwie eucharystycznym i schowaniu Najświętszego Sakramentu do tabernakulum, diakon wygłosi admonitio (czyli zachętę) inicjujące procesję w kierunku katedry. Wówczas trębacze ubrani w stroje regionalne zatrąbią na trombitach, a potem chór rozpocznie śpiew Hymnu V Synodu („Za Chrystusem”, muz. S. Szymański). Po pierwszej zwrotce i refrenie zaczynie formować się procesja według planu zamieszczonego w książeczce przygotowanej na celebrację.

Procesyjne przejście ulicami miasta (ok. 1 km) do Bazyliki Katedralnej

Procesji również będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Za krzyżem będą niesione relikwie świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej. Następnie będzie podążać Liturgiczna Służba Ołtarza oraz inni usługujący; potem diakon niosący Ewangeliarz otoczony uroczystą asystą światła i kwiatów; następnie kapłani oraz biskupi, a za nimi biskup diecezjalny Andrzej Jeż. Za nim w procesji pójdą wierni świeccy członkowie  synodu, poczty sztandarowe, orkiestra i wszyscy inni przybyli na to święto. Szczególną grupę będą stanowiły dzieci przebrane za świętych.

W czasie procesji śpiewana będzie Litania do Wszystkich Świętych - przeplatana aklamacjami chrystologicznymi oraz pieśni wielkanocne z towarzyszeniem orkiestry dętej.

Ulice którymi przejdzie procesja: Al. Matki Bożej Fatimskiej, ul. Mickiewicza, ul. Brodzińskiego, ul. Wałowa i ul. Katedralna.

Msza św. koncelebrowana w katedrze tarnowskiej

Mszy św. będzie przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Dlatego po dojściu do drzwi katedry, bp Andrzej Jeż poprosi Arcybiskupa Metropolitę o przewodniczenie. Do wnętrza katedry wejdą kapłani i biskupi, część osób świeckich zaangażowanych bezpośrednio w synod. Pozostali wierni będą mieć przygotowane miejsca siedzące na Placu Katedralnym i na Rynku.

Msza święta rozpocznie się od śpiewu Chwała na wysokości Bogu. W liturgii słowa Ewangelia będzie odczytana z ambony wiszącej na filarze w nawie głównej. Potem diakon przyniesie Ewangeliarz do ucałowania abp Markowi Jędraszewskiemu i bp Andrzejowi Jeżowi, a po błogosławieństwie Ewangeliarzem, zostaje on umieszczony na pulpicie na stopniach przed ołtarzem, zgodnie z wytycznymi dla inauguracji synodów.

Po homilii nastąpi wyznanie wiary, a potem złożenie przysięgi przez członków synodu. Biskupi pomocniczy oraz pozostali członkowie Komisji Głównej V Synodu wyjdą przed otwarty Ewangeliarz i kładąc rękę na otwartej księdze Ewangelii złożą przysięgę, a następnie podpiszą na bocznym ołtarzu tekst przysięgi.

Abp Marek Jędraszewski wypowie słowa zachęty do Wyznania wiary. W tym czasie przed ołtarz, a dokładnie przed Ewangeliarz, wyjdą przedstawiciele V Synodu czyli członkowie Komisji Głównej (biskupi pomocniczy, przewodniczący wszystkich komisji oraz kilka innych osób) – razem 16 osób oraz dwunastu Sekretarzy Komisji, trzymając teczki z zebranymi wcześniej podpisanymi kartkami. Poszczególne części Wyznania wiary wszyscy wierni zebrani będą wspólnie odczytywać lub śpiewać w takiej formie, jak to będzie zaznaczone w książeczce.

Złożenie przysięgi odbędzie się w następujący sposób: Pierwszy z księży biskupów pomocniczych wypowie do mikrofonu słowa: „Ja, biskup Leszek Leszkiewicz”, następnie poszczególni członkowie komisji głównej wypowiedzą do mikrofonu swoje imię i nazwisko, po czym  członkowie V Synodu wspólnie będą recytować przysięgę od słów: „wezwany na V Synod …”.Ostatnią część przysięgi „Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami”, przedstawiciele Komisji Głównej będą wypowiadać pojedynczo, podchodząc do Ewangeliarza i kładąc prawą rękę na otwartej księdze. Pozostali członkowie synodu te słowa mogą wypowiedzieć równocześnie z pierwszym biskupem dotykającym Ewangeliarza albo wraz z przewodniczącym swojej Komisji.

Kiedy podejdzie ostatni z członków Komisji Głównej i wypowie te słowa, Sekretarze Komisji podejdą do Przewodniczących i udając się w głąb prezbiterium do Biskupa Diecezjalnego, na Jego ręce złożą podpisane wcześniej kartki z tekstem Wyznania wiary i  przysięgi.

Potem nastąpi modlitwa wiernych i procesja z darami ofiarnymi. We Mszy św. wierni otrzymają Komunię św. pod dwiema postaciami, a po błogosławieństwie końcowym diakon wygłosi kolejne admonitio wprowadzające w pewien obrzęd synodalny. Biskup Andrzej Jeż razem ze zgromadzonymi odmówi po polsku modlitwę Adsumus. Następnie podejdą do niego dekanalni relatorzy synodalni i otrzymają do przekazania dla każdej parafii w dekanacie welony naramienne do błogosławienia Najświętszym Sakramentem oraz krótki list Biskupa Diecezjalnego dla każdej parafii i tekst adoracji Najświętszego Sakramentu, jaka będzie miała miejsce po Mszach świętych w Niedzielę Dobrego Pasterza. To pomoże objąć wydarzeniem Inauguracji V Synodu każdą parafię w diecezji.

Jako załącznik przesyłamy również plik pdf z książeczką przygotowaną na uroczystość inauguracji V Synodu.

 Andrzej Dudek

Rzecznik Komisji Przygotowawczej V Synodu

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

   
cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online